Privacyreglement 2nd Hand Brand  

Inleiding

2ndHandBrand.nl hecht grote waarde aan de privacy van haar gebruikers. Persoonlijke gegevens van adverteerders en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 2ndHandBrand.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 2nd Hand Brand verkrijgt op verschillende manieren gegevens over de aanbieders en de andere bezoekers van de website. Dit privacyreglement geeft in het kort aan op welke manieren 2nd Hand Brand dergelijke gegevens verkrijgt en hoe daar vervolgens gebruik van wordt gemaakt.

Gebruik van Cookies

2ndHandBrand.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. 2ndHandBrand maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de 2ndHandBrand.nl site voor je gemakkelijker te maken. 

Administratie

De door 2nd Hand Brand verkregen persoongegevens worden opgenomen in een administratie, die overeenkomstig de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag. 

Advertenties

Deze site stelt advertentieruimte beschikbaar voor bezoekers. Alle informatie die in deze advertenties wordt geplaatst, wordt publieke informatie. Men dient dan ook voorzichtigheid te betrachten bij het plaatsen van persoonlijke informatie in deze advertenties. 

Links

2nd Hand Brand bevat links naar andere sites. 2nd Hand Brand is niet verantwoordelijk voor de privacy policies of de content van deze websites. Wel zal 2nd Hand Brand er alles aan doen om sites met bedenkelijke content of policies te weren van de site. 2nd Hand Brand heeft ook het recht om ongewenste links van de site te verwijderen. 

Registratieformulier

Iedereen die een object via de website van 2nd Hand Brand te koop aan wil bieden, kan aanbieder worden door het online registratieformulier op de website in te vullen. Via het registratieformulier verkrijgt 2nd Hand Brand de gegevens die nodig zijn om aanbieders de gelegenheid te geven objecten te koop aan te bieden via de website 2nd Hand Brand. Het gaat om communicatiegegevens, te weten de naam en het e-mailadres van de aanbieder.  Door het invullen en verzenden van het registratieformulier geeft de (aspirant) aanbieder toestemming voor het verzamelen en gebruik van de gegevens zoals neergelegd in dit privacy reglement.  Bij het plaatsen van een advertentie dient de aanbieder een e-mailadres te vermelden. Deze gegevens dienen slechts om het contact tussen aanbieder en kopers tot stand te kunnen brengen en worden niet gebruikt door andere partijen dan 2nd Hand Brand.

E-mail service

Alle aanbieders worden per e-mail op de hoogte gehouden van relevante wijzigingen in het gebruik van 2nd Hand Brand, daaronder begrepen relevante wijzigingen van de Algemene Voorwaarden. 

Apparatuur en programmatuur, IP-adressen

Om de dienstverlening zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeften van de aanbieders en andere bezoekers verzamelt de website gegevens (geen persoonsgegevens) over de apparatuur en programmatuur waarvan de aanbieders en andere bezoekers gebruik maken. Het betreft gegevens over de gebruikte browsersoftware (bijv. Netscape Navigator of Internet Explorer) en over de systeemsoftware (bijv. MacIntosh, MS Windows). Ook gegevens over het gebruikte beeldschermformaat worden verzameld. Voorts houdt 2nd Hand Brand voor dit doel de IP-adressen van aanbieders en andere bezoekers bij. Al deze gegevens worden alleen in geaggregeerde vorm vastgelegd. We gebruiken uw IP adres om problemen met onze servers te kunnen diagnostiseren en om onze site te kunnen beheren. We maken gebruik van cookies om uw wachtwoord te kunnen bewaren, zodat u dit niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te voeren. 

Spam

2nd Hand Brand hecht grote waarde aan de privacy van haar gebruikers. Het is niet toegestaan om gebruikers van 2nd Hand Brand ongevraagd e-mail te versturen, tenzij de e-mail betrekking heeft op de advertentie. 2nd Hand Brand en haar gebruikers tolereren geen spam. Tevens is het niet toegestaan gebruikers toe te voegen aan een elektronische verzendlijst.  De gegevens op 2nd Hand Brand mogen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van enkelvoudige berichten. Het gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciele berichten aan meer dan een adres - mailingen - is expliciet niet toegestaan, zulks op straffe van een boete van 5000,- euro per overtreding, waarbij elk bericht in een geconstateerde mailing als een individuele overtreding gezien zal worden.   Ook is het niet toegestaan om gegevens van 2nd Hand Brand over te nemen in andere gegevensverzamelingen, tenzij voor eigen gebruik. Middels een aantal controle-adressen op 2nd Hand Brand zal toezicht worden gehouden op het naleven van deze voorwaarden. Overtreders zullen binnen en buiten rechte worden vervolgd. 

Veiligheid

Deze site heeft veiligheidsmaatregelen om het verlies, misbruik en wijziging van je persoonlijke informatie die onder ons beheer valt, tegen te gaan. Dit betreft het beveiligen van de server met de laatste veiligheids updates en het beveiligen van alle informatie met wachtwoorden en versleuteling van gegevens. 

Onrechtmatig gebruik

2nd Hand Brand behoudt zich het recht voor de gegevens van een aanbieder, waarvan naar mening van 2nd Hand Brand aannemelijk is dat hij bij zijn gebruik van 2nd Hand Brand onrechtmatig handelt, te verstrekken aan de justitiële autoriteiten, wanneer deze 2nd Hand Brand dit gemotiveerd verzoeken.   Wijziging of verbetering van vastgelegde gegevens van aanbieders hebben via de website op hun persoonlijke pagina toegang tot de gegevens die 2nd Hand Brand over hen heeft vastgelegd (naam, telefoonnummer en e-mailadres). Aanbieders kunnen deze gegevens zonodig wijzigen of te verbeteren.

Privacy statement

2nd Hand Brand heeft deze privacy policy opgesteld om onze grote betrokkenheid bij uw privacy te benadrukken. Het hiernavolgende betreft het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie van 2nd Hand Brand. 2nd Hand Brand hecht het grootste belang aan het beschermen van uw privacy en neemt dan ook de bepalingen zoals gesteld in de Wet op de Persoonsgegevens strikt in acht.

Persoonlijke gegevens

Het registratieformulier op onze site vraagt bezoekers ons contact informatie te geven (zoals een naam, het e-mail adres, geslacht, telefoonnummer en woonplaats). Deze informatie wordt gebruikt om met de bezoeker te kunnen corresponderen, indien dat nodig is. Deze gegevens worden tevens gebruikt in de advertenties, zodat bezoekers contact met elkaar kunnen opnemen omtrent het te koop geplaatste of gezochte item.  2nd Hand Brand biedt de mogelijkheid om op je persoonlijke pagina je persoonlijke informatie te verwijderen of te wijzigen.  

Wijzigingen

2ndHandBrand.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Kijk daarom regelmatig op deze pagina of er wijzigingen zijn.

Contact

Contact opnemen met 2nd Hand Brand Indien u vragen heeft omtrent de privacy policy, de handelswijzen van deze site of uw ervaringen met deze website, dan kunt u contact opnemen met de redactie van 2nd Hand Brand: 

2nd Hand Brand
Boterbloem 3
7491 LD Delden
info(at)2ndHandBrand.nl
BTW nr. 173408916B01
KvK 38025146