Veilig handelen  

Laat je gezonde verstand spreken: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.
 1. Indien je overeenstemming hebt bereikt over de prijs en de verzendkosten, is het gebruikelijk dat de koper eerst het geld overmaakt. Gebruik bij transacties met onbekenden geen betaalmethoden als Western Union Bank, MoneyGram en cheques.

 2. Maak van te voren de afspraak wie de verzendkosten voor haar rekening neemt. Het is gebruikelijk dat de koper de verzendkosten voor haar re kening neemt. Je kunt natuurlijk ook andere afspraken hierove rmaken.

 3. Zodra de verkoper het geld ontvangen heeft, stuurt zij het artikel op. De koper kan ook persoonlijk bij de verkoper langs gaan om het artikel te bekijken en evt. te passen. Je kunt dan natuurlijk meteen cash afrekenen.

 4. Mocht je toch onenigheid krijgen over de totstandkoming van de (ver)koop (inclusief het biedproces), het geleverde item is anders dan omschreven door de verkoper of voldoet niet aan je verwachtingen of  het item is later geleverd of kwijtgeraakt/beschadigd tijdens verzending probeer daar dan in goed overleg uit te komen. Het wordt aangeraden om in zo’n geval telefonisch contact met elkaar op te nemen, omdat e-mails bijna altijd in dit soort situaties verkeerd geinterpreteerd worden. Indien het geschil niet op te lossen is, kun je voor gratis juridisch advies - zowel voorafgaand aan de (ver)koop als achteraf - terecht bij het Juridisch Loket. Kijk hier voor meer informatie over het Juridisch Loket.

 5. Wanneer je onverhoopt toch te maken krijgt met oplichting, handel dan als volgt.

  • Neem eerst nogmaals contact op met de verkoper. Mogelijk is er sprake van een misverstand of wordt het item alsnog geleverd.

  • Doe in geval van oplichting altijd aangifte bij de Politie (dit kunnen wij niet voor je doen). Iedereen heeft het recht aangifte te doen van een strafbaar feit en opsporingsambtenaren zijn verplicht jouw aangifte op te nemen (artikel 163 lid 5 in verband met artikel 161 Wetboek van Strafvordering).

  • Meld oplichting altijd aan 2ndhandbrand.nl. Wij nemen dergelijke meldingen zeer serieus en nemen waar mogelijk gerichte maatregelen.

  • Over al je rechten en plichten als consument kun je navraag doen bij de ConsuWijzer. De Consuwijzer is het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid en is ontstaan uit een samenwerking tussen drie toezichthouders die onder het Ministerie van Economische Zaken vallen: de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). De website van Consuwijzer bevat informatie over jouw rechten en plichten als consument, tips, voorbeelden en doorverwijzingen naar relevante instanties.  De ConsuWijzer is bereikbaar op (088) 0 70 70 70 van 8.30 tot 17.30 uur (nationaal tarief) Kijk hier voor tips van ConsuWijzer.